Skip to main content

Hizmetlerimiz için Genel Hüküm ve Koşullar

GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, web sayfa tasarımı, SEO, sosyal medya yönetimi, içerik oluşturma, grafik tasarımı ve yazılım gibi çeşitli hizmetler sunan bir dijital pazarlama ajansıdır. Bu hizmetlerden herhangi birini kullanarak aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz:

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’tan bir hizmet talep ederken işletmeniz, hedefleriniz, beklentileriniz ve tercihleriniz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermekten sorumlusunuz.

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  işletmenizle ilgili adınızı, logosunu, ticari markalarınızı ve diğer materyalleri hizmeti sağlamak ve GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin portföyünü tanıtmak amacıyla kullanma hakkı veriyorsunuz.

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne sağladığınız veya GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın sizin için hizmet kapsamında oluşturduğu içeriğin fikri mülkiyet haklarına sahipsiniz, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça. Ancak, GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a bu içeriği hizmeti sağlamak ve GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın portföyünü tanıtmak amacıyla kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma, gösterme ve icra etme hakkı veren münhasır olmayan, telifsiz, dünya çapında bir lisans veriyorsunuz.

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın hizmetten kaynaklanan belirli sonuçlar veya sonuçlar garanti etmediğini kabul ediyorsunuz, örneğin artan trafik, satış, dönüşüm, sıralama veya etkileşim. GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ gereksinimlerinize ve beklentilerinize uygun olarak hizmeti sunmak için en iyi çabayı gösterecek ve profesyonel standartlara uyacaktır, ancak piyasa koşulları, tüketici davranışları, arama motoru algoritmaları veya sosyal medya platformları gibi dış faktörleri kontrol edemez veya etkileyemez.

– Faturada veya sözleşmede belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a hizmet için kararlaştırılan ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Ödemenize uygulanabilecek herhangi bir vergi, ücret veya masraftan sorumlusunuz. Zamanında ödeme yapmazsanız veya herhangi bir ücreti itiraz ederseniz GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hizmeti bildirimde bulunmaksızın veya sorumluluk üstlenmeksizin askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

– Hizmetin kullanımından veya bu hüküm ve koşulların ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia, hasar, yükümlülük, maliyet veya masraftan (avukatlık ücretleri dahil) GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ı ve çalışanlarını, acentelerini, yüklenicilerini, ortaklarını ve bağlı kuruluşlarını tazmin etmeyi ve zarardan korumayı kabul ediyorsunuz.

 

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle hizmeti istediği zaman sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tuttuğunu kabul ediyorsunuz. Aynı şekilde, GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a yazılı bildirimde bulunarak hizmeti istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Hizmetin sona ermesi halinde, GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a olan borcunuzu ödeyecek ve GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın hizmet kapsamında sağladığı herhangi bir materyal veya teslim edilebilirleri kullanmayı bırakacaksınız.

– Bu hüküm ve koşulların sizinle GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasındaki hizmete ilişkin tüm anlaşmayı oluşturduğunu ve önceki veya eşzamanlı herhangi bir iletişim veya anlaşmayı geçersiz kıldığını kabul ediyorsunuz. Bu hüküm ve koşullara Türkiye yasaları uygulanacak ve bu hüküm ve koşullardan veya hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

– Bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümü geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelirse, bu bölüm bu hüküm ve koşullardan ayrılabilir sayılacak ve geri kalan bölümler geçerliliğini ve uygulanabilirliğini koruyacaktır.

– Bu hüküm ve koşulların sizin lehinize olan haklarınızı veya yükümlülüklerinizi başkasına devretmenize izin verilmez. GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu hüküm ve koşulların haklarını veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen başka bir şirkete devretme hakkını saklı tutar.

– Bu hüküm ve koşulların sizinle GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında bir ortaklık, ajans, işveren-çalışan veya temsilci-müvekkil ilişkisi oluşturmadığını kabul ediyorsunuz. GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın bu hüküm ve koşulları uygulamaması veya uygulatmaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

– Bu hüküm ve koşulları kabul etmekle, GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın size veya başka bir kişiye karşı bu hüküm ve koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarar, kayıp, masraf veya talepten sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz. Bu sorumluluk reddi, sözleşme ihlali, ihmal, kusur, tazminat veya başka bir yasal teoriye dayalı olsun olmasın geçerlidir. Bu sorumluluk reddi, doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararları kapsar. GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın toplam sorumluluğu hiçbir durumda sizin tarafınızdan ödenen ücretleri aşmayacaktır.

– GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın size sunduğu hizmetlerin niteliği, kapsamı, süresi, ücreti ve diğer hususlar, sizinle GLOBAL ATLAS REKLAM ORGANIZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında imzalanan ayrı bir sözleşme ile belirlenecektir. Bu sözleşme, bu hüküm ve koşulların bir parçası sayılacak ve bunlarla çelişen herhangi bir hükmü geçersiz kılacaktır.