Skip to main content

Kullanım Şartları Sözleşmesi

Kullanım Şartları Sözleşmesi

Bu kullanım şartları sözleşmesi (“Sözleşme”), Global Atlas Reklam Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bilişim teknolojileri hizmetlerinin (“Hizmetler”) kullanım koşullarını düzenlemektedir. Bu Sözleşme, Şirket’in internet sitesi olan https://www.atlasajans.com (“Site” olarak anılacaktır) erişen veya Hizmetler’i kullanan herkes (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

Kullanıcı, Site’ye erişerek veya Hizmetler’i kullanarak bu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı, bu Sözleşme’yi kabul etmiyorsa, Site’ye erişmemeli veya Hizmetler’i kullanmamalıdır.

1. Hizmetler

Şirket, Kullanıcı’ya Site üzerinden çeşitli bilişim teknolojileri hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web tasarımı, web geliştirme, web barındırma, web güvenliği, web optimizasyonu, veri analizi, veri tabanı yönetimi, bulut bilişim, yapay zeka, makine öğrenmesi, yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Şirket, Hizmetler’in kapsamını, niteliğini ve fiyatlarını önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Hizmetler’i tamamen veya kısmen durdurma veya sonlandırma hakkına da sahiptir.

2. Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcı, Site’ye erişmek ve Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan tüm donanım, yazılım ve internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca Site’ye erişmek ve Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan tüm izinleri ve lisansları elde etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, Site’ye erişirken veya Hizmetler’i kullanırken aşağıdaki davranışlardan kaçınmalıdır:

– Site’nin veya Hizmetler’in çalışmasını engelleyen veya bozan herhangi bir eylemde bulunmak.
– Site’nin veya Hizmetler’in güvenliğini ihlal eden veya tehdit eden herhangi bir eylemde bulunmak.
– Site’nin veya Hizmetler’in içeriğini kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak veya başka bir şekilde izinsiz olarak kullanmak.
– Site’nin veya Hizmetler’in içeriğini yanlış veya yanıltıcı bir şekilde sunmak veya atfetmek.

– Site’nin veya Hizmetler’in içeriğini yasal olmayan, zararlı, saldırgan, hakaret içeren, taciz edici, ahlaka aykırı veya başka bir şekilde uygun olmayan amaçlarla kullanmak.
– Site’nin veya Hizmetler’in içeriğini üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde kullanmak.
– Site’ye veya Hizmetler’e virüs, solucan, truva atı veya başka bir zararlı yazılım bulaştırmak veya bunları yaymak.
– Site’ye veya Hizmetler’e sahte kimlik veya bilgi ile erişmek veya bunları kullanmak.
– Site’ye veya Hizmetler’e erişmek veya bunları kullanmak için Şirket’in veya başka bir kişinin hesabını veya şifresini izinsiz olarak kullanmak.

Kullanıcı, bu yükümlülüklere uymadığı takdirde, Şirket’in Site’ye erişimini engelleme, Hizmetler’i durdurma veya sonlandırma ve gerekli hallerde yasal yollara başvurma hakkı olduğunu kabul eder.

3. Şirket Sorumluluğu

Şirket, Site’nin ve Hizmetler’in kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışacağını garanti etmez. Şirket, Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Şirket, Site’nin ve Hizmetler’in içeriğinin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini garanti etmez. Şirket, Site’nin ve Hizmetler’in içeriğinin Kullanıcı’nın ihtiyaçlarına uygun olduğunu veya belirli bir amaca hizmet ettiğini garanti etmez.

Şirket, Site’de veya Hizmetler’de yer alan üçüncü taraf bağlantılarının içeriği ve güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Kullanıcı, bu bağlantılara tıkladığında kendi sorumluluğunda olduğunu ve bu bağlantıların yönlendirdiği sitelerin kendi kullanım şartları ve gizlilik politikalarına tabi olduğunu kabul eder.

Şirket, bu Sözleşme’de belirtilen sorumluluk sınırlamalarının geçerli olmadığı durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı’ya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü taşımaz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin ve Hizmetler’in içeriği, tasarımı ve kodu dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir. Kullanıcı, bu haklara saygı duymalı ve bu Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak Site’yi ve Hizmetler’i kullanmalıdır.

Kullanıcı, Site’de veya Hizmetler’de yer alan ticari marka, logo veya diğer işaretleri izinsiz olarak kullanmamalı veya taklit etmemelidir.

Kullanıcı, Site’ye veya Hizmetler’e kendi fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir içerik yüklememeli veya göndermemelidir. Kullanıcı ayrıca başka kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir içerik yüklememeli veya göndermemelidir.

5.- Gizlilik Politikası

Şirket, Kullanıcı’nın Site’ye erişimi ve Hizmetler’in kullanımı sırasında topladığı kişisel verileri, gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) çerçevesinde işlemektedir. Gizlilik Politikası, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Site’de yayınlanmıştır. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

6. Sözleşme’nin Değiştirilmesi

Şirket, bu Sözleşme’yi önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen Sözleşme, Site’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, Site’ye erişerek veya Hizmetler’i kullanarak değiştirilen Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Geçerliliği

Bu Sözleşme, Site’nin ve Hizmetler’in kullanım şartlarını tamamen düzenlemektedir. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu hüküm diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

9. İletişim

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir soru veya görüş için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket’in iletişim bilgileri Site’de yer almaktadır.

(Son Güncellenme : 10.04.2023)