Skip to main content

KVKK Aydınlatma Metni & Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Global Atlas Reklam Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması
altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin
hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal
imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz.
Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve
meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ ?
Kişisel verilerinizi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen ticari ilişki çerçevesinde sözleşme ilişkisinin
kurulması için gerekli olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in ve
sizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ ?
Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz
kurum tarafından bize sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet siteniz
üzerinden topluyoruz.
Kişisel verilerinizi etkinliklerde doldurduğunuz formlar aracılığıyla da elde edebiliyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Normal Nitelikli Kişisel Verileriniz
Ad, soyadı, iletişim, kimlik verisi, finansal veri, ses
kaydı, kamera kaydı, imza sirküleri, müşteri çalışanı
verileri(ad, soyadı, iletişim verisi) IP adresiniz, son kullanıcı
verisi
Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Fotoğraf, kimlik fotokopisi, imza sirküleri ekinde
kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, müşteri
sistemlerinde yer alması ve müşteri tarafından
erişim izni verilmesi halinde son kullanıcı özel
nitelikli kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;

 • Proje oluşturulması,
 • Projeye çözüm üretilebilmesi,
 • İletişim sağlanması,
 • Kurulum yapılması,
 • Müşteri kaydı oluşturulması,
 • Sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmenin ifası ve arşivlenmesi,
 • Ürün sevkiyatı yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi bu doğrultuda verilerin hizmetlerin geliştirilmesi,
 • İşin yürütülmesi,
 • Destek verilmesi,
 • Şirket adına denetimlerin yapılması,
 • Etkinlik organizasyonu,
 • Sosyal medya üzerinden etkinliklere ilişkin tanıtım yapılması,
 • Fiyat ve teklif alınması, teklif verilmesi,
 • Satış yapılabilmesi,
 • İrsaliye hazırlanması,
 • Distribütörlerden destek alınması,
 • Kutlama amaçlı hediye gönderimi,
 • Iş amaçlı kurye gönderimi,
 • Müşteriye iyi fiyat verebilmek adına üreticiye müşteri kaydı yapılması,
 • Ürün pazarlaması yapılması,
 • Projelerin uygulanması,
 • Demo ürün kullandırılması,
 • Fatura kesilmesi,
 • Garanti kapsamındaki hizmetlerin verilmesi,
 • İş geliştirme,
 • Bakım hizmetlerinin verilmesi,
 • Müşteri envanteri oluşturulması,
 • Tedarikçi ve müşteri arasındaki iletişimin sağlanması,
 • Çek ile ödeme alınması,
 • Mail order ile ödeme alınması,
 • Müşteri cari hesap kaydı açılması,
 • Pazarlama ve kutlama amaçlı mail atılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Maliyet hesaplanması,
 • Şirket sistemlerine sipariş girişi yapılması,
 • Masraf ödemelerinin yapılması
 • Eğitim organize edilmesi,
 • Önerilen çözümün denenmesi,
 • Beyanname hazırlanması,
 • Bütçelendirme çalışması yapılması,
 • Raporlama yapılması

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ ?
Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Google sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle virüs taraması
yapılması amacıyla Google’a ait güvenli sunucularına aktarılmakta ancak işlem sonunda Şirket sunucularında
depolanmaktadır. Müşteriye birlikte destek verilen durumlarda, proje özelinde kurulum sağlanması
gerektiğinde, iyi fiyat alabilmek adına kayıt oluşturulacağı zaman, ürün temininin sağlanması amacıyla, ortak
etkinlik organizasyonu yapılacağı zaman, irsaliye hazırlanması, maliyet hesaplanması için verileriniz yurt içinde
ve yurt dışında yerleşik müşterilere, üreticilere, distribütörlere ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.
Yurtiçi kargo gönderileri için verileriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile paylaşılmaktadır.
Kutlama amaçlı gönderim yapılacağı zaman yalnızca ad ve soyadından oluşan kişisel verileriniz çiçek
gönderim firmalarına aktarılmaktadır.
Kişisel verilerinizi etkinlik organizasyonları için çeşitli organizasyon firmalarına aktarıyoruz. Pazarlama fonu
kapsamında yapılan etkinliklerde veriler yurt dışındaki tedarikçi ile paylaşılmaktadır.
Kişisel verilerinizi yasal zorunlulukları mızı ve tahsilat, ödeme, fatura kesilmesi vb. muhasebe işlemlerini yerine
getirmek amacıyla bankalar ile paylaşıyoruz.
İhracat süreçlerinde verilerinizi Gümrük ve acentelere aktarıyoruz.
Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi
Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ve yabancı ülke temsilciliklerinin yanı sıra danışmanlık aldığımız hukuk büroları
ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

Uyuşmazlıkların Çözümü, Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi  

İşbu Sözleşme hükümleri, Türk Hukuku’na tabi olup, sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın halinde

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep
  etmek,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu
konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan
sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret
tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız
ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash
bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirketin internet sitesinde bulunan
başvuru formunu doldurarak iletmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size
ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.
Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir
iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Global Atlas Reklam Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
E-posta adresi: info@atlasajans.com
Mersis No: 039614-228900-0001
Adres: Bahçelievler Mahallesi Mert Sokak Ücel Apartmanı Blok No : 19 İç Kapı No:6 – İLKADIM / SAMSUN

 

Cerez Politikası (Cookie Policy)

atlasjans.com web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Web sistemiz de bulunan Aydınlatma Metni kısmından KVK kanunu işlenmesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika’yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

I. Reşit Olmayanlar
Her ne kadar site içeriği sadece sektorden verilerini içeren içerik bulunsa da 18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Site içerisinde bulunan formların (Yarışma başvuruları vb.) doldurulması işlemlerini de ebeveynlerinizin refakatinde yapmanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;
Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
Web Site’nin sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
Web Site’nin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

III. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?
Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?
Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi’nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

Google Analytics
Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek,Web Sitesi için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Kullanım Amacı: Kalıcı Çerezler
Kullanım Süresi: Analiz Cerezleri

 

V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

• Internet Explorer
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome
1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
5. Çerezler’i tıklayın.
6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari
1. Safari> Tercihler’i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz